stemmekurs

stemmekurs

Publisert av Alf-Martin Tangstad den 27.03.22.
Vi starter nå rekruttering til prosjektet.
Formål: Bli tryggere på stemme, kjønnsidentitet og gruppetilhørighet gjennom musikkterapi og logopedi! Lær mer om å mestre livet med kjønnsinkongruens!
Prosjektet ledes av Ruth Eckhoff (musikkterapeut og prosjektleder) og Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk ved Marion Arntzen og Harald Sundby. Finansiering fra Stiftelsen Dam / Rådet for psykisk helse (prosjekt nr. 2022/HE1-391751).
PRIS:
GRATIS PROSJEKTSAMLINGER (kurs, kost og losji). Reise betaler du selv. Sjekk med prosjektleder om du omfattes av ordning med reisestøtte via din brukerorganisasjon.
STED:
Stiftelsen Stensveen, Kapp, nær Gjøvik; kurslokaler i Melkefabrikken, overnatting på Stensveen og nærliggende pensjonat
OMFANG:
Det blir en pakke med 4 helgesamlinger (fredager kl. 18:00 – søndager kl. 15:00) og oppfølging på zoom mellom samlinger.
VIKTIG INFORMASJON:
Fyll ut vårt søknadsskjema og delta i forhånds-samtale med prosjektleder! Søk så tidlig som mulig før fristen 15.06.2022. Du vil få beskjed om du har fått plass i løpet av noen uker.
HVEM SØKER VI?
Vi ønsker å nå deg som opplever kjønnsinkongruens; menn, kvinner, ikke-binære og andre. Vi tar inn en gruppe i alderen 16 - 30 og en gruppe i alderen 31 og oppover. De to gruppene vil både jobbe sammen og hver for seg.
KONTAKT:
Musikkterapeut Tobias Klaussen på mobil 97005268 eller Ruth Eckhoff på mailadresse eckhoffruth@gmail.com.
OM INNHOLDET: MUSIKKTERAPI - LOGOPEDI - GRUPPETILHØRIGHET
MUSIKKTERAPI:
Dette er på den ene siden et musikkterapi-prosjekt som ledes av to musikkterapeuter. Du trenger ikke ha sunget før, men du må være glad i musikk. Innhold:
• Deling av favorittsanger / låter
• Sangskriving /komponering
• Bevegelser til musikk
• Andre musikkaktiviteter
LOGOPEDI:
På den andre siden vil to logopeder veilede for at du skal bli tryggere på stemmen din gjennom
• Pust, kroppsholdning
• Stemmeutforsking
• Overføring til spontane kommunikative situasjoner
• Individuelt og i gruppe
GRUPPA :
er viktig som en ramme om aktivitene. Blir du tryggere i prosjektgruppa vil det trolig også kunne hjelpe deg å bli tryggere i andre gruppesammenhenger. Vi jobber utifra dine ressurser og du får støtte til livsmestring. I gruppa kan erfaringer med å oppleve kjønnsinkongruens deles. Gruppeprosessen ledes av de to musikkterapeutene.
SØKNAD SENDES PÅ MAIL INNEN 15.06.2022. Oppgi navn og alder.
Dersom du får plass i utviklingsprosjektet er det fordi vi velger å satse på AKKURAT DEG, med vår personlige og faglige kompetanse og en god del økonomiske midler. I så fall er det viktig at du bruker den plassen du har fått tildelt aktivt, og viser over tid at du prioriterer prosjektet. Du vil være viktig for hver av de andre deltakerne i gruppa, ditt nærvær vil bidra til å styrke gruppa. Fravær i forbindelse med sykdom anses som gyldig fravær.
Besvar disse tre spørsmålene:
Spm 1. Hva slags forventninger har du til det å være med i prosjektet Trygg i eget uttrykk – stemme og kjønnsinkongruens?
Spm 2. Har du tanker om hva som kan komme til å bli utfordrende for deg i dette prosjektet?
Spm 3. Hva er dine ressurser eller sterke sider som kan være til hjelp i prosjektdeltakelse?
UTFYLLENDE INFORMASJON OM:
* DATOER for flere samlinger,
* VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE og
* FORSKNINGSDELEN av prosjektet
finner du som TILLEGGSINFORMASJON på prosjektets hovedside, under fanen OM.